ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ" В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлені питання формування та розвитку загальних компетентностей майбутнього вчителя під час вивчення дисципліни «фізичне виховання» в умовах військового стану; схарактеризовані завдання, що спрямовані на вирішення зазначеної проблеми в умовах дистанційного навчання в педагогічному закладі вищої освіти. The article highlights the issues of formation and development of general competences of the future teacher during the study of discipline "physical education" in the conditions of martial law; characterized tasks aimed at solving this problem in the conditions of distance learning in a pedagogical institution of higher education.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, загальні компетентності, військовий стан, майбутній учитель, physical education, general competencies, military condition, future teacher
Цитування
Козлов А. В. Шляхи формування загальних компетентностей майбутнього вчителя засобами дисципліни "Фізичне виховання" в умовах військового стану у педагогічному ЗВО / А. В. Козлов, А. С. Крутченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. тез доп. ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 28–32.