Формування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклування

dc.contributor.authorКабусь, Н. Д.
dc.date.accessioned2021-10-27T12:07:30Z
dc.date.available2021-10-27T12:07:30Z
dc.date.issued2011-04-07
dc.description.abstractУ даній статті автором розглянуто формування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклування. Творча діяльність перебудовує свідомість дитини – всиляє оптимізм й дозволяє відчути власну значущість і цінність, що сприяє психологічній реабілітації особистості, розкриттю її суб’єктного потенціалу, стимулює до пошуку внутрішньої цілісності, нових можливостей саморозвитку й самореалізації. В данной статье автором рассмотрено формирование творческой личности как условие сохранения психического здоровья детей, лишенных родительской опеки. Творческая деятельность перестраивает сознание ребенка – усиливает оптимизм и позволяет почувствовать свою значимость и ценность, что способствует психологической реабилитации личности, раскрытию ее субъектного потенциала, стимулирует поиск внутренней целостности, новых возможностей саморазвития и самореализации. In this article the author considers the formation of a creative personality as a condition for preserving the mental health of children deprived of parental care. Creative activity restructures a child's consciousness - it strengthens optimism and allows them to feel their significance and value, which contributes to psychological rehabilitation of the personality, disclosure of its subjective potential, stimulates the search for inner integrity, new opportunities for self-development and self-realization. Iuk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКабусь Н. Д. Формування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. Д. Кабусь // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 82–85.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6283
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворча діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихічне здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectдітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбатьківське піклуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворческая деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихическое здоровьеuk_UA.UTF-8
dc.subjectдетиuk_UA.UTF-8
dc.subjectродительская опекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectmental healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectparental careuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування творчої особистості як умова збереження психічного здоров’я дітей, позбавлених батьківського піклуванняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормирование творческой личности как условие сохранения психического здоровья детей, лишенных родительской опекиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of a creative personality as a condition for maintaining the mental health of children deprived of parental careuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кабусь Н. Д. .pdf
Розмір:
190.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: