Ігнатій Петрович Козачинський – член ради при попечителі Київського навчального округу з управління фундушевими справами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У публікації охарактеризовано діяльність члена ради при попечителі Київського навчального округу з управління фундушевими справами І. Козачинського. Установлено, що завдяки його багаторічній та старанній службі на цій посаді було впорядковано документацію з питань фундушів, забезпечено їх якісним захистом у судах, збільшено капітали закладів освіти округу тощо. В публикации охарактеризована деятельность члена совета при попечителе Киевского учебного округа по управлению фундушевимы делами И. Козачинского. Установлено, что благодаря его многолетней и усердной службе на этом посту было упорядочено документацию по фундушев, обеспечено их качественную защиту в судах, увеличено капиталы учебных заведений округа и тому подобное. The activity of I. Kozachynskyi, a board member of Curator’s Council at the Kyiv Educational District for fund management has been described in the abstract. It is established that due to his long-term and diligent service in that position, the documentation on fundraising issues was systematized, their quality court protection was ensured, the capital of district educational institutions was increased, etc.
Опис
Ключові слова
рада при попечителі навчального округу, Київський навчальний округ, заклади освіти, едукаційний фундуш, стіл для фундушевих справ, совет при попечителе учебного округа, Киевский учебный округ, учебные заведения, эдукационной фундуш, стол для фундушевих дел, Curator’s council of the educational district, fund management board member, Kyiv Educational District, educational fundush, education fund,, fundraising table
Цитування
Балацинова А. Д. Ігнатій Петрович Козачинський – член ради при попечителі Київського навчального округу з управління фундушевими справами / А. Д. Балацинова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 9–12.