Нові суспільні рухи як чинник забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Анотація
Окреслено основні характеристики нових суспільних рухів, визначено їх роль у сучасному суспільстві. Определены основные характеристики новых общественных движений, определены их роль в современном обществе. The basic characteristics of new social movements are determined, their role in modern society is determined.
Опис
Ключові слова
соціологія, аспірантські роботи, нові суспільні рухи, конфлікти, сучасне суспільство, социология, аспирантские работы, новые общественные движения, конфликты, современное общество, sociology, graduate work, new social movements, conflicts, modern society
Цитування
Савельєва Т. П. Нові суспільні рухи як чинник забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства / Т. П. Савельєва // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 7–8 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ, 2017. – С.133–135.