Вплив трудотерапії на психофізичні особливості людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Трудова терапія - це метод відновлення функцій організму хворої людини, активний метод відновлення працездатності пацієнта. Основний принцип трудової терапії : вона нормалізує психіку і стимулює функції ураженого органу, трудова терапія є основним компонентом реабілітації пацієнтів. Трудовая терапия - это метод восстановления функций организма больного человека, активный метод восстановления работоспособности пациента. Основной принцип трудовой терапии : она нормализует психику и стимулирует функции пораженного органа, трудовая терапия является основным компонентом реабилитации пациентов. Labor therapy is a method of restoring the functions of the body of a sick person, an active method of restoring the patient’s efficiency. The main principle of labor therapy: it normalizes the psyche and stimulates the functions of the affected organ, labor therapy is a major component in the patients’ rehabilitation.
Опис
Ключові слова
трудова терапія, ерготерапія, функціональна реабілітація, трудовая терапия, эрготерапия, функциональная реабилитация, labor therapy, ergo therapy, functional rehabilitation
Цитування
Кічка Д. В. Вплив трудотерапії на психофізичні особливості людини / Д. В. Кічка, А. І. Галій // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 93–96.