Типи адаптування англомовних автентичних текстів для читання у 10 класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена адаптуванню англомовних автентичних матеріалів для читання у 10 класі. У роботі розглядаються важливість використання автентичних матеріалів для формування комунікативної компетентності у школярів, складності з якими може зіткнутися викладач під час адаптування, а також описуються типи адаптування. The article is devoted to adaptation of authentic reading materials for learners of the 10th form. The work considers importance of using authentic materials for developing communicative competence of schoolchildren, the difficulties that teacher may face during adaptation, as well as types of adaptation are defined.
Опис
Ключові слова
автентичний текст, адаптування, читання, adaptation, authentic text, reading
Цитування
Петрушова К. Типи адаптування англомовних автентичних текстів для читання у 10 класі / К. Петрушова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 226–229.