Особливості використання інтерактивних технологій навчання в умовах дистанційного освітнього процесу в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості використання інтерактивних технологій навчання в умовах дистанційного освітнього процесу в початковій школі. Одним із головних завдань дистанційного навчання в початковій школі є забезпечення активності та мотивації учнів. Інтерактивні технології можуть створити веселе та захоплююче навчальне середовище для дітей. Від ігор і віртуальних турів до інтерактивних уроків, ці технології залучають дітей і дозволяють їм відчувати емоційний зв’язок з матеріалом. Зазначено, що ці технології допомагають залучити учнів, створити індивідуальний підхід до навчання, сприяти критичному мисленню та полегшити спілкування. The theses consider the peculiarities of the use of interactive learning technologies in the conditions of the distance educational process in primary school. One of the main tasks of distance learning in primary school is to ensure the activity and motivation of students. Interactive technology can create a fun and engaging learning environment for children. From games and virtual tours to interactive lessons, these technologies engage children and allow them to feel an emotional connection to the material. It is noted that these technologies help engage students, create an individualized approach to learning, promote critical thinking, and facilitate communication.
Опис
Ключові слова
початкова школа, дистанційне навчання, інтерактивні технології навчання, магістерські роботи, Elementary School, Distance Learning, interactive learning technologies, master's work
Цитування
Земляна А. Особливості використання інтерактивних технологій навчання в умовах дистанційного освітнього процесу в початковій школі / А. Земляна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 18.