СЕМАНТИЧНО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості історичних фразеологізмів у китайській мові. Фразеологічні одиниці містять інформацію про культуру, суспільство та лінгвокультурні особливості. Таким чином, усталені вирази є культурним скарбом, який зберігає менталітет, який передається з покоління в покоління. The publication deals with the peculiarities of historical phraseology in the Chinese language. Phraseological units contain information about culture, society and linguistic and cultural peculiarities. Thus, established expressions are a cultural treasure that preserves the mentality passed down from generation to generation.
Опис
Ключові слова
китайська мова, фразеологізми, Chinese language, phraseological units
Цитування
Науменко С. С. Семантико-синтаксичні особливості історичних фразеологізмів у китайської мови / С. С. Науменко, М. Ф. Муллаянова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 39–41.