МОДЕРНІЗАЦІЯ МАЛИХ ФОРМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XX СТОЛІТТЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)
Анотація
В статті розкрито тему модернізації малих форм промислового підприємництва в другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття як основи економічного потенціалу державотворення України. В статье раскрыта тема модернизации малых форм промышленного предпринимательства во второй половине XIX – первой трети ХХ века как основы экономического потенциала государства Украина.
Опис
Ключові слова
промислове підприємництво, малі форми підприємництва, модернізація підприємництва, Україна другої половини ХІХ століття, краєзнавство, вітчизняна історія, промышленное предпринимательство, малые формы предпринимательства, модернизация предпринимательства, Украина второй половины XIX века, краеведение, отечественная история, Industrial enterprise, small forms of entrepreneurship, modernization of entrepreneurship, Ukraine of the second half of the XIX century, local history, national history
Цитування
Маслов М. П. Модернізація малих форм промислового підприємництва в другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття як основа економічного потенціалу державотворення України / М. П. Маслов // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (до 25-ї річниці незалежності України), м. Харків, 26 трав. 2016 р. / Харків. держ. ун-т харчування та торг. ; [редкол.: Черевко О. І. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – С. 91–92.