Безробiття в Україні: причина, види та особливостi в умовах складної економчної ситуацiї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута найважливіша проблема сучасної економіки – проблема безробіття. Воно виступає фактором дестабілізації, коли перевищується кількість людей, бажаючих знайти роботу, над кількістю наявних робочих місць, що відповідають профілю і кваліфікації претендентів на ці місця. В наші дні безробіття все більше стає неодмінним елементом життя суспільства, що робить значний вплив не тільки на соціально-економічну, а й на політичну ситуацію. В статье рассмотрена важная проблема современной экономики – проблема безработицы. Она выступает фактором дестабилизации, когда превышается количество людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места. В наши дни безработица все больше становится непременным элементом жизни общества, оказывает значительное влияние не только на социально-экономическую, но и политическую ситуацию.The article deals with an important problem of the modern economy, the problem of unemployment. It acts as a destabilizing factor when the number of people who want to find a job exceeds the number of available jobs that correspond to the profile and qualifications of applicants for these jobs. Nowadays, unemployment is increasingly becoming an indispensable element of the life of society, has a significant impact not only on the socio-economic, but also the political situation.
Опис
Ключові слова
безробіття, економічна ситуація, причини безробіття, студентські роботи, безработица, экономическая ситуация, причины безработицы, студенческие работы, unemployment, economic situation, causes of unemployment, student work
Цитування
Ріпчанська К. Р. Безробiття в Україні : причина,види та особливостi в умовах складної економчної ситуацiї / К. Р. Ріпчанська // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 47–50 .