Моделі життєтворчості в сучасних соціокультурних контекстах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка містить матеріали аспірантів, студентів, учителів шкіл, викладачів, які подано до участі у вузівській науково-теоретичній інтернет-конференції 10 грудня 2021 р. Сборник содержит материалы аспирантов, студентов, учителей школ, преподавателей, которые поданы к участию в вузовской научно-теоретической конференции 10 декабря 2021 г. The collection includes report materials of postgraduates, students, school teachers and lecturers, which were given to participate in university scientific and theoretical internet-conference 10 December 2021.
Опис
Ключові слова
психологія, матеріали конференції, тези доповідей, психология, материалы конференции, тезисы докладов, psychology, conference materials, abstracts
Цитування
Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. вузів. наук.-теорет. інтерн.-конф. для студентів, аспірантів, викл., учителів шкіл, вихователів, Харків, 10 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. І. Дорожко, Л. Туріщева, О. Малихіна. – Харків : ХНПУ, 2021. – 73 с.