Проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
У статті розглянуто проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье рассмотрены проблемы развития украинской национальной школы в период конца ХІХ – начала ХХ ст. The article deals with the problems of the development of the Ukrainian national school in the period of the late XIX - early XX century.
Опис
Ключові слова
освіта, українська національна школа, образование, украинские национальные школы, education, Ukrainian national school
Цитування
Кін О. М. Проблеми розвитку української національної школи в період кінця ХІХ – початку ХХ ст. / О. М. Кін // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 251–255.