ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано суть проблеми вивчення комплексних чисел у закладах загальної середньої освіти та розглянуто деякі шляхи її розв’язання. Авторами запропоновано та розроблено факультатив «Комплексні числа», спрямований на поглиблення знань та вмінь учнів з математики. The theses characterize the essence of the problem of studying complex numbers in institutions of general secondary education and consider some ways of solving it. The authors proposed and developed the elective course «Complex numbers» aimed at deepening students' knowledge and skills in mathematics.
Опис
Ключові слова
комплексні числа, факультатив, профільне навчання, заклад загальної середньої освіти, complex numbers, optional, specialized training, institution of general secondary education
Цитування
Жерновникова О. А. Проблема вивчення комплексних чисел у профільних класах / О. А. Жерновникова, А. М. Коваленко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 48–50.