Партійна та виборча системи в Україні: суспільні очікування та політичні реалії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто партійну та виборчу систему в Україні. Суспільство, як правило, не отримує від політичних партій пропозицій щодо стратегічного курсу країни та тактики його реалізації. Роль політичних партій у механізмах формування влади залежить не тільки від партійної, але і від виборчої системи, яка функціонує в країні. Після Революції гідності стара виборча система не зазнала ніяких змін. В статье рассмотрена партийная и избирательная система в Украине. Общество, как правило, не получает от политических партий предложений по стратегическому курсу страны и тактики его реализации. Роль политических партий в механизмах формирования власти зависит не только от партийной, но и от избирательной системы, которая функционирует в стране. После Революции достоинства старая избирательная система не претерпела никаких изменений. The article examines the party and electoral system in Ukraine. Society generally does not receive proposals from political parties on the strategic course of the country and the tactics of its implementation. The role of political parties in power formation mechanisms depends not only on the party system but also on the electoral system that functions in the country. Since the Revolution of Dignity, the old electoral system has not undergone any change.
Опис
Ключові слова
партійна система, виборча система в Україні, політичні партії, партийная система, избирательная система в Украине, политические партии, party system, electoral system in Ukraine, political parties
Цитування
Ревенко Н. Г. Партійна та виборча системи в Україні: суспільні очікування та політичні реалії / Н. Г. Ревенко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 69–72.