ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European Conference
Анотація
У публікації досліджено фактори підвищення резильєнтності здобувачів вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ХНПУ імені Г. С. Сковороди. За для більш повного розуміння чинників, що сприяють резильєнтності здобувачів саме в умовах навчання, звернуто увагу до «чинників рівня робочого колективу, команди» та «суспільних чинників», виокремлених О. Кокун, Т. Мельничук. Проведене дослідження показало, що здобувачі I бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» ХНПУ імені Г. С. Сковороди уособлюють підвищення власної резильєнтності під час повномаштабного вторгнення саме в неперервності та насиченості їхнього навчання, попри дистанційну форму, вони мають змогу долучатись до фахових практик, проводити наукові дослідження, здійснювати наукові подорожі в межах академічної мобільності. The publication examines the factors of increasing resilience students of higher education, specialty 016 "Special education" of H. S. Skovoroda KhNPU. For a more complete understanding of the factors contributing to the resilience of students in the conditions of training, attention was paid to "factors at the level of the work team, the team" and "social factors", highlighted by O. Kokun, T. Melnychuk. The conducted research showed that the applicants of the I bachelor's level of higher education, specialty 016 "Special education" of H. S. Skovoroda KhNPU embodies the increase of one's own resilience during a full-scale invasion precisely in the continuity and saturation of their studies, despite the distance form, they have the opportunity to join professional practices, conduct scientific research, make scientific trips within the limits of academic mobility .
Опис
Ключові слова
резильєнтність, воєнний стан, освітній процес, здобувачі вищої освіти, resilience, martial law, educational process, students of higher education
Цитування
Коваленко В. Є. Фактори підвищення резильєнтності у здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану / В. Є. Коваленко, О. А. Міщенко, Л. С. Якуба // Scientists and modern theoretical ideas : Abstracts of XXXV International Scientific and Practical Conference, Haifa, Israel, September 04–06, 2023. – Haifa, 2023. – Pp. 138–145.