Гетманець (Гетьманець) Михайло Федосійович, доктор філологічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Гетманця (Гетьманця) Михайла Федосійовича, доктора філологічних наук, професора, з 1966 по 1970 рік ректора Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди (нині Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди). У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого – дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій, література про вченого. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії та теорії літератури, літературного краєзнавства, вивчення «Слова о полку Ігоревім» та літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка. The bio-bibliographic index is dedicated to the scientific activity of Hetmanets Mykhailo Fedosiyovych, doctor of philological sciences, professor, from 1966 to 1970 the rector of the H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute named after (now H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University). The publication collects and systematizes information about the scientist's scientific achievements - theses, books, monographs, training manuals, textbooks, articles printed in scientific collections and periodicals, conference materials, literature about the scientist. The index is addressed to scientific and pedagogical workers, teachers, graduate students, students and all those who are interested in the history and theory of literature, literary regional studies, the study of "Words about Igor's Regiment" and the literary and pedagogical heritage of A. S. Makarenko.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Гетманець (Гетьманець) М. Ф., літературознавство, філологія, літературна спадщина, науковий доробок, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, bibliographic index, M. F. Hetmanets, literary studies, philology, literary heritage, scientific achievements, professors of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Гетманець (Гетьманець) Михайло Федосійович, доктор філологічних наук, професор (до 100-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1954–2023 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2023. – 108 с. : портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 10).