ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKELLS) У СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ВИЩОЇ/ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування
Анотація
У публікації розглянуто гнучкі навички (soft skills) у системі компетентнісно орієнтованої вищої/фахової передвищої освіти. Вимоги до сформованих компетентностей сучасних здобувачів освіти в процесі навчання в коледжах та університетах поєднують професійні здатності фахівця й індивідуальні гнучкі навички, завдяки яким можна досягти кар’єрного розвитку. Ці навички фахівця впливають на формування кадрової політики в розвинених країнах світу. The publication deals with soft skills in the system of competence-based higher/professional higher education. The requirements for the formed competences of modern students in the process of studying at colleges and universities combine professional abilities of a specialist and individual flexible skills that help to achieve career development. These specialist skills are influencing the development of HR policies in developed countries of the world.
Опис
Ключові слова
гнучкі навички (soft skills), комунікативні компетентності, тайм-менеджмент, емоційний інтелект, особистісні якості фахівця, flexible skills, communication skills, time management, emotional intelligence, personal qualities of a specialist
Цитування
Маленко О. Гнучкі навички (soft skills) у системі компетентнісно орієнтованої вищої/фахової передвищої освіти / О. Маленко // Новий науково-освітній простір з огляду підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Рівне, Чернівці, 16 берез. 2023 р. – Рівне, 2023. – С. 34–37.