ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес вербалізації невербаліки в тканині живого мас-медійного мовлення. Розглянуто семантичні і прагматичні зв’язки між невербальними і вербальними одиницями, а також особливості їхнього функціонування в текстах публіцистичного стилю, що є базовим у сфері медіалінгвістики. The qualification work investigates the process of verbalisation of non-verbal language in the fabric of live mass media broadcasting. The semantic and pragmatic connections between nonverbal and verbal units, as well as the peculiarities of their functioning in texts of the journalistic style, which is basic in the field of media linguistics, are considered.
Опис
Ключові слова
вербалізація невербаліки, медіалінгвістика, медіа-дискурс, verbalisation of non-verbal, media linguistics, media discourse
Цитування
Гутченко Ю. О. Вербалізація невербаліки в українському медіа-дискурсі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і л-ра, англ. мова) / Ю. О. Гутченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 60 с. : іл.
Колекції