Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договору

dc.contributor.authorІщенко, Н. І.
dc.date.accessioned2018-07-13T08:18:20Z
dc.date.available2018-07-13T08:18:20Z
dc.date.issued2017-11-03
dc.description.abstractУкладення трудового договору – основний спосіб здійснення права на працю, у якому виявляється принцип свободи праці. Саме трудовий договір дозволяє встановити конкретні умови праці шляхом досягнення згоди між працівником і роботодавцем, визначити суб’єктивні права й обов’язки сторін, що стає запорукою стабільності функціонування трудових правовідносин. Заключение трудового договора - основной способ осуществления права на труд, в котором проявляется принцип свободы труда. Именно трудовой договор позволяет установить конкретные условия труда путем достижения согласия между работником и работодателем, определить субъективные права и обязанности сторон, становится залогом стабильности функционирования трудовых правоотношений. The conclusion of an employment contract is the main way to exercise the right to work, in which the principle of freedom of labor is manifested. It is the labor contract that allows you to establish specific working conditions by reaching agreement between the employee and the employer, determining the subjective rights and obligations of the parties, becoming the guarantee of the stability of the functioning of labor relations.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationІщенко Н. І. Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договору / Н. І. Іщенко // Напрямки розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 3 лист. 2017 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. ; [за заг. ред. К. Ю. Мельника]. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 193–195.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1543
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС)uk_UA.UTF-8
dc.subjectцивільне правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectправові можливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectсуб’єкти трудових правовідносинuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовий договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectгражданское правоuk_UA.UTF-8
dc.subjectправовые возможностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсубъекты трудовых правоотношенийuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовой договорuk_UA.UTF-8
dc.subjectcivil lawuk_UA.UTF-8
dc.subjectlegal opportunitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsubject of labor relationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployment contractuk_UA.UTF-8
dc.titleПравові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договоруuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПравовые возможности субъектов трудовых правоотношений в случае изменения содержания трудового договораuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeLegal possibilities of subjects of labor legal relations in case of change of the maintenance of the labor contractuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Іщенко Н. І. Правові можливості суб’єктів трудових правовідносин у разі зміни змісту трудового договору .pdf
Розмір:
1.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: