Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності як управлінська проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти управлінської діяльності з формування готовності педагогів до інноваційної діяльності. Синтезовано поняття готовності до інноваційної діяльності, уточнено її структуру та рівні сформованості. Визначено зміст роботи адміністрації щодо формування готовності педагога до інноваційної діяльності. За результатами діагностики укладено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. Theoretical and practical aspects of managerial activity on formation of readiness of teachers for innovative activity are investigated in the work. The concept of readiness for innovative activity is synthesized, its structure and levels of formation are specified. The content of the administration's work on the formation of the teacher's readiness for innovative activities is determined. Based on the results of the diagnosis, a comprehensive target program was developed to improve this aspect of management.
Опис
Ключові слова
заклади освіти, готовність, управління, педагоги, інноваційна діяльність, educational institution, readiness, management, teachers, innovation
Цитування
Левадна І. М. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / І. М. Левадна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 79 с. : табл. + дод.
Колекції