ІВАН ФЕДОРОВИЧ ПРОКОПЕНКО ТА РОЗВИТОК ВАЛЬДОРФСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто організацію освітнього процесу на вальдорфських принципах за сприяння Івана Федоровича Прокопенка. За ініціативи Івана Федоровича «Школа вільного розвитку» із самого початку заснування стала експериментальним педагогічним майданчиком Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, де майбутні педагоги і вчителі-практики мали можливість не тільки познайомитися з ідеями і практичними напрацюваннями вальдорфської педагогіки, а й пройти стажування та збагати свій професійний багаж. Іваном Федоровичем було зроблено вагомий внесок у розвиток вальдорфського руху в Україні, за що йому вдячні всі вітчизняні послідовники Рудольфа Штайнера. The article deals with the organization of the educational process on Waldorf principles with the assistance of Ivan Prokopenko. On the initiative of Ivan Fedorovich "School of Free Development" from the very foundation became an experimental pedagogical platform of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, where future teachers and practicing teachers had the opportunity not only to get acquainted with the ideas and practical pedagogy, but also to undergo an internship and enrich their professional baggage. Ivan Fedorovych made a significant contribution to the development of the Waldorf movement in Ukraine. Waldorf movement in Ukraine, for which he is grateful to all domestic followers of Rudolf Steiner's followers.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., вальдорфська педагогіка, педагогічна освіта, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, I. F. Prokopenko, Waldorf pedagogy, teacher education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Іонова О. М. Іван Федорович Прокопенко та розвиток вальдорфського руху в Україні / О. М. Іонова // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 131–135.