ОСОБЛИВОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ ЗАДАЧ НАОЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В ШКІЛЬНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором визначено особливості упровадження задач наочної геометрії в шкільний курс математики. Доведено, що розв’язування задач наочної геометрії сприяє інтелектуальному розвитку учнів, високому рівню сформованості логічного і просторового мислення учнів. In the article the author identifies the features of the introduction of problems of visual geometry in the school course of mathematics. It is proved that solving problems of visual geometry contributes to the intellectual development of students, a high level of formation of logical and spatial thinking of students.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, учні, задачі наочної геометрії, інтелектуальний розвиток, educational process, mathematics, students, problems of visual geometry, intellectual development
Цитування
Жерновникова О. А. Особливості упровадження задач наочної геометрії в шкільний курс математики / О. А. Жерновникова, В. Д. Заярна, Г. Ісмайилова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 34–37.