Образ фізичного Я в структурі психологічного здоров'я

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (ПХДПУ)
Анотація
В статті розглянуто значення образу фізичного Я для психологічного здоров'я особистості в наукових звітах фахівців. Існують різні погляди на місце фізичного Я в структурі особистості. Незадоволення своїм образом фізичного Я впливає на Я-концепцію, самосвідомість, рівень самооцінки,тривожності. В статье рассмотрены значение образа физического Я для психологического здоровья личности в научных отчетах специалистов. Существуют различные взгляды на место физического Я в структуре личности. Недовольство своим образом физического Я влияет на Я-концепцию, самосознание, уровень самооценки, тревожности. The article considers the importance of the image of the physical self for the psychological health of the individual in the scientific reports of specialists. There are different views on the place of the physical structure I in person. Dissatisfaction with their physical image I affects the self-concept, self-awareness, self-esteem, anxiety.
Опис
Ключові слова
самосвідомість, Я-концепція, психологічне здоров'я, образ фізичного Я, задоволеність, незадоволеність, самосознание, Я-концепция, психологическое здоровье, образ физического Я, удовлетворенность, неудовлетворенность, self-awareness, self-conception, psychological health, image of the physical self, satisfaction, dissatisfaction
Цитування
Даниленко Н. В. Образ фізичного Я в структурі психологічного здоров'я / Н. В. Даниленко // Сучасні тенденції розвитку української науки : матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 16-17 черв. 2017 р. / Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2017. – Вип. 4. – С. 43–48.