Основні проблеми менеджменту в Україні та шляхи їх вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті досліджено основні проблеми менеджменту в Україні та шляхи їх вирішення. В статье исследованы основные проблемы менеджмента в Украине и пути их решения. The article examines the main problems of management in Ukraine and ways to solve them.
Опис
Ключові слова
ефективне управління підприємством, проблеми менеджменту, підприємства, ринкова економіка, студентські роботи, эффективное управление предприятием, проблемы менеджмента, предприятия, рыночная экономика, студенческие работы, effective enterprise management, management problems, enterprises, market economy, student work
Цитування
Гаріпова Н. А. Основні проблеми менеджменту в Україні та шляхи їх вирішення / Н. А. Гаріпова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 88–89.