Ціннісні орієнтації майбутніх практичних психологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті здійснено аналіз наукових пошуків ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів. Така орієнтація у професійній діяльності психолога передбачає адекватне сприйняття своїх можливостей як міру впливу на іншу людину, що заснована на переживанні почуття професійного обов‘язку та відповідальності за свої професійні дії. В статье проведен анализ научных изысканий ценностных ориентаций будущих практических психологов. Такая ориентация в профессиональной деятельности психолога предполагает адекватное восприятие своих возможностей как меру влияния на другого человека, основанного на переживании чувства профессионального долга и ответственности за свои профессиональные действия. The article analyzes scientific research on the value orientations of future practical psychologists. This orientation in the professional activities of a psychologist implies an adequate perception of one's abilities as a measure of influence on another person, based on experiencing a sense of professional duty and responsibility for one's professional actions.
Опис
Ключові слова
ціннісні орієнтації, підготовка практичних психологів, професійна діяльність, ценностные ориентации, подготовка практических психологов, профессиональная деятельность, value orientations, training for practising psychologists, professional activity
Цитування
Скрипник Н. Г. Ціннісні орієнтації майбутніх практичних психологів / Н. Г. Скрипник // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 268–270.