НЕОБІХЕВІОРИСТСЬКИЙ І КОГНІТИВНИЙ ПІДХОДИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено необіхевіоризм, що є одним із сучасних підходів, які викладачі іноземних мов використовують у закладах вищої освіти. Він є сукупним позначенням ряду напрямків американської психології. Зазначено, що необіхевіористський підхід має достатньо високу продуктивність, тому що викладачі іноземних мов застосовують його у закладах вищої освіти, так як він забезпечує здобувачів вищої освіти спеціально складеними матеріалами, які є градуйованими за ступенем складності і виконуються невеликими порціями. Виконання завдань здобувачі можуть перевірити завдяки наявності зворотнього зв'язку, який передбачений навчальною програмою. The publication examines neo-behaviorism, which is one of the modern approaches that foreign language teachers use in institutions of higher education. It is a collective designation of a number of areas of American psychology. It is noted that the non-behavioral approach has a sufficiently high productivity, because teachers of foreign languages it is used in institutions of higher education, as it provides students of higher education with specially prepared materials, which are graduated by degree of complexity and are performed in small portions. Applicants can check the performance of tasks thanks to the feedback provided by the curriculum.
Опис
Ключові слова
необіхевіоризм, методи навчання, викладання іноземних мов, neo-behaviorism, teaching methods, teaching foreign languages
Цитування
Калініченко Т. Необіхевіористський і когнітивний підходи у закладах вищої освіти при викладанні іноземних мов / Т. Калініченко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 111–113.