Квазіномінація як одна з основних особливостей роману антиутопії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено, що для антиутопії характерним явищем є квазіномінація, суть якої полягає в тому, що явища, предмети, процеси та люди отримують нові імена, при цьому їх семантика найчастіше не збігається з загальноприйнятою. Одним з творів у якому є велика кількість квазілексем є роман Дж. Оруела "1984". Вони допомагають створити необхідний колорит та підкреслити владу правителів над людиною, владу Великого Брату над громадянами Океанії. В статье доказано, что для антиутопии характерным явлением является квазиноминация, суть которой заключается в том, что явления, предметы, процессы и люди получают новые имена, при этом их семантика зачастую не совпадает с общепринятой. Одним из произведений в котором есть большое количество квазилексем является роман Дж. Оруэлла "1984". Они помогают создать необходимый колорит и подчеркнуть власть правителей над человеком, власть Великого Брата над гражданами Океании. The article proves that quasi-nomination is a characteristic phenomenon for anti-utopia, the essence of which is that phenomena, objects, processes and people get new names, and their semantics often do not coincide with the conventional one. One of the works in which there is a large number of quasi-tokens is a novel by J. Orwell "1984". They help to create the necessary color and emphasize the power of the rulers over man, the power of Big Brother over the citizens of Oceania.
Опис
Ключові слова
антиутопія, квазіномінація, роман, студентські роботи, антиутопия, квазиноминация, студенческие работы, anti-utopia, quasi-nomination, novel, student works
Цитування
Іванченко О. Квазіномінація як одна з основних особливостей роману антиутопії / О. Іванченко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 35–36.