Український національний характер у художньому дискурсі: моделювання національних типів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню основних підходів до наукового розуміння національного характеру українського народу й аналізу національних типів на матеріалі творів І. Котляревського, Т. Шевченка, П. Куліша, П. Загребельного. Статья посвящена исследованию основных подходов к научному пониманию национального характера украинского народа и анализу национальных типов на материале произведений И. Котляревского, Т. Шевченка, П. Кулиша, П.Загребельного. The article investigates the main approaches to scientifi c understanding of national character of Ukrainian people and analysis of national types in the works of I. Kotliarevsky, T. Shevchenko, P. Kulish, P. Zagrebelnyi.
Опис
Ключові слова
українці, національний характер, менталітет, українська література, українське козацтво, психологічний тип, козацький тип характеру, украинцы, национальный характер, менталитет, украинская литература, украинское казачество, психологический тип, казацкий тип характера., ukrainians, national character, Ukrainian literature, Ukrainian cossacks, psychological type, cossack type of character
Цитування
Нестеренко Н. П. Український національний характер у художньому дискурсі: моделювання національних типів / Н. П. Нестеренко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 19–25.