ДЖЕРЕЛА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЗРАЗКІВ НУТУ ІЗ ГЕНОФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РОСЛИН УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва (ХНАУ)
Анотація
Автор розглядає джерела високої якості насіння зразків нуту з генофонду Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Автор рассматривает источники высокого качества семян образцов нута из генофонда Национального центра генетических ресурсов растений Украины. The author examines the sources of high quality seeds of chickpea samples from the gene pool of the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine.
Опис
Ключові слова
ботаніка, нут, генофонд, сучасна селекція, ботаника, нут, генофонд, современная селекция, botany, chickpea, gene pool, modern selection
Цитування
Вус Н. О. Джерела високої якості насіння зразків нуту з генофонду Національного центру генетичних ресурсів рослин України / Н. О. Вус // Наукові засади сучасних технологій вирощування та підвищення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., аспіран. і студ., Харків, 27−28 жовт. 2016 р. / Харків. нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва. − Харків : ХНАУ, 2016. − С. 83−85.