ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОСНОВАМ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Статья посвящена методике проведения семинарских занятий по конституционному праву на заочной форме обучения. Можно сделать вывод о том, что главным при проведении занятий по юридическим дисциплинам является формирование самостоятельного научного мышления студентов. Стаття присвячена методиці проведення семінарських занять по конституційному праву на заочній формі навчання. Дається висновок, що головне при проведенні занять з юридичних дисциплін це формування самостійного наукового мислення студентів. The article is devoted how to conduct seminars on the constitutional law to correspondence courses. It can be concluded that the most important in conducting classes on legal subjects is the formation of an independent scientific intellection of students.
Опис
Ключові слова
право, правовое воспитание, основы конституционного права, семинарские занятия, заочное обучение, правове виховання, основи конституційного права, семінарські заняття, заочне навчання, right, legal education, basics of constitutional law, seminars, correspondence course
Цитування
Олейник А. Н. Порядок проведения семинарского занятия по основам конституционного права в системе заочного обучения / А. Н. Олейник // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 5. – С. 65–67.