Дракон у китайській міфології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто образ дракона, який займає особливе місце у китайській міфології. У древніх міфах дракон виступає як предок людства, видатний національний мудрець, перший китайський імператор. На зорі цивілізації в Китаї поклонялися драконові як головному тотему. В статье рассмотрен образ дракона, который занимает особое место в китайской мифологии. В древних мифах дракон выступает как предок человечества, выдающийся национальный мудрец, первый китайский император. На заре цивилизации в Китае поклонялись дракону как главному тотему. The article examines the image of a dragon, which occupies a special place in Chinese mythology. In ancient myths, the dragon appears as the ancestor of mankind, an outstanding national sage, the first Chinese emperor. At the dawn of civilization in China, the dragon was worshiped as the main totem.
Опис
Ключові слова
зображення дракона, китайська міфологія, міф, студентські роботи, изображение дракона, китайская мифология, миф, студенческие работы, dragon image, chinese mythology, myth, student work
Цитування
Даниленко М. В. Дракон у китайській міфології / М. В. Даниленко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 105–107.