Форми та зміст освіти дорослих

dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.
dc.contributor.authorКоваленко, Л. П.
dc.contributor.authorМамотенко, А. В.
dc.date.accessioned2021-04-12T12:41:32Z
dc.date.available2021-04-12T12:41:32Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractВ статті розглянуто термін «освіта дорослих» (adulteducation), що містить всі сфери цілеспрямованого розвитку дорослої людини. До цього процесу долучаються й освіта (різні додаткові курси, гуртки, системи підвищення кваліфікації), і культура (клуби, хори, гуртки,ремесла, бібліотеки), і служби зайнятості (повторне навчання (перенавчання) та перекваліфікація), і суспільні організації (громадянське виховання, робота з жінками, молоддю та інвалідами), атакож керівники будь-яких організацій (семінари, планерки, робочі збори). Інакше кажучи, освіта дорослих – це найрізноманітніша робота дорослої людини, пов‘язана з розширенням знань, умінь, навичок і якостей. В статье рассмотрен термин «образование взрослых» (adulteducation), содержащий все сферы целенаправленного развития взрослого человека. К этому процессу привлекаются и образование (различные дополнительные курсы, кружки, системы повышения квалификации), и культура (клубы, хоры, кружки, ремесла, библиотеки), и службы занятости (повторное обучение (переобучение) и переквалификация) и общественные организации (гражданское воспитание, работа с женщинами, молодежью и инвалидами), а также руководители всех организаций (семинары, планерки, рабочие собрания). Иначе говоря, образование взрослых – это самая разнообразная работа взрослого человека, связанная с расширением знаний, умений, навыков и качеств. The article considers the term "adult education" (adulteducation), which contains all areas of purposeful development of an adult. Education (various additional courses, clubs, advanced training systems), culture (clubs, choirs, clubs, crafts, libraries), employment services (retraining (retraining) and retraining), and public organizations (civil society) are involved in this process. education, work with women, youth and the disabled), as well as leaders of any organization (seminars, meetings, workshops). In other words, adult education is a variety of adult work related to the expansion of knowledge, skills, abilities and qualities.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКомісова Т. Є. Форми та зміст освіти дорослих / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 129–134.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4639
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта дорослихuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеформальна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбезперервна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітній процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.subjectнеформальное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectнепрерывное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательный процессuk_UA.UTF-8
dc.subjectadult educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectnon-formal educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontinuing educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.titleФорми та зміст освіти дорослихuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормы и содержание образования взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeForms and content of adult educationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Комісова Т. Є., Коваленко Л. П., Мамонтенко А. В. .pdf
Розмір:
475.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: