РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ЕЛЕКТРОННОГО РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

dc.contributor.authorМаслов, О. С.
dc.date.accessioned2024-02-17T10:08:11Z
dc.date.available2024-02-17T10:08:11Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена питанням проектування і розробки мобільного додатку розкладу занять університету. Проаналізовано закордонний досвід у питанні розробки та впровадження мобільних додатків у освіту. Виявлені переваги та недоліки застосування мобільних додатків у освіті, а також проаналізовано застосування мобільних додатків для забезпечення освіті. Були сформовані вимоги до додатку розкладу, і на їх основі була розроблена архітектура на мові UML. На основі розробленій архітектури був імплементований додаток. Мобільний додаток був протестований у декілька етапів з експериментальним впровадженням додатку для користування студентами. На основі відгуку студентів був проведений аналіз, щодо ефективності додатку у освіті. The qualification work is devoted to the design and development of a mobile application for the university timetable. Foreign experience in the development and implementation of mobile applications in education is analysed. The advantages and disadvantages of using mobile applications in education are identified, as well as the use of mobile applications in education is analysed. The requirements for the timetable application were formed, and based on them, a UML UML architecture was developed on their basis. Based on the developed architecture, the application was implemented. The mobile application was tested in several stages with the experimental implementation of the application for use by students. Based on the students' feedback, an analysis of the application's effectiveness in education was conducted.
dc.identifier.citationМаслов О. С. Розробка мобільного додатку електронного розкладу навчальних занять університету : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / О. С. Маслов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 44 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13978
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмобільні додатки
dc.subjectмобільна освіта
dc.subjectсмартфон
dc.subjectпланшетний ПК
dc.subjectAndroid
dc.subjectUML
dc.subjectSingleton
dc.subjectJava
dc.subjectCVS
dc.subjectGoogle Spreadsheet
dc.subjectmobile applications
dc.subjectmobile education
dc.subjectsmartphone
dc.subjecttablet PC
dc.titleРОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ЕЛЕКТРОННОГО РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION FOR ELECTRONIC TIMETABLES OF UNIVERSITY CLASSES
dc.typeOther
Файли
Колекції