ВПЛИВ СІМЕЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив сімейного середовища на формування особистості дитини. Сім'я є основним чинником формування людської природи та основою подальшого становлення спільнот, суспільств і країн. Особистість проходить значний шлях становлення в родині. Зазначено, що формування і становлення особистості, яке відбувається в сімейній атмосфері любові і розуміння, має велике значення для повноцінного розвитку особистості. The publication examines the influence of the family environment on the formation of a child's personality. The family is the main factor in the formation of human nature and the basis for the further formation of communities, societies and countries. Personality passes significant way of formation in the family. It is noted that the formation and development of personality, which takes place in a family atmosphere of love and understanding, is of great importance for the full development of personality.
Опис
Ключові слова
сім'я, сімейне виховання, студентські роботи, family, family upbringing, student works
Цитування
Стоміна Т. Вплив сімейного середовища на формування особистості дитини / Т. Стоміна // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 78.