Педагогіка вищої школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлені методичні матеріали покликані допомогти організувати самостійну роботу з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи». Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищих навчальних закладів другого (магістерського) рівня вищої освіти. The presented methodological materials are designed to help organize independent work on the academic discipline "Pedagogy of Higher Education". Methodological recommendations are intended for applicants for universities of the second (master's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
педагогіка вищої школи, вища освіта, самостійна робота, методичні рекомендації, higher education pedagogy, higher education, independent work, guidelines
Цитування
Зеленська Л. Д. Педагогіка вищої школи : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти / Л. Д. Зеленська, В. В. Ворожбіт-Горбатюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 32 с.