ISODONTIA MEXICANA (HYMENOPTERA, SPHECIDAE), НОВИЙ ІНВАЗІЙНИЙ ВИД ОС У ФАУНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Осу Isodontia mexicana (інвазійний вид з Північної Америки) в 2022 році вперше знайдено у Харківській області. Склад місцевого локального фітоценозу і фауна Orthoptera, яка є джерелом живлення для личинок даного виду ос, сприяють швидкому збільшенню кількості особин I. mexicana та її подальшому поширенню.The wasp Isodontia mexicana (an invasive species from North America) was found for the first time in the Kharkiv region in 2022 year. The composition of the local phytocenosis and fauna of Orthoptera, which serve as food for the larvae of the species, is described. It is shown that the conditions of the local biocenosis are favorable for the rapid reproduction of the species in this area.
Опис
Ключові слова
Isodontia mexicana (de Saussure, 1867), інвазійний вид, біорізноманіття, Харківська область, invasive species, biodiversity, Kharkiv region
Цитування
Бенгус Ю. В. Isodontia mexicana (Hymenoptera, Sphecidae), новий інвазійний вид ос у фауні Харківської області / Ю.В. Бенгус // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 13–15.