Практична реалізація естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Зазначено, що метою навчання образотворчого мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини. The publication examines the aesthetic education of younger schoolchildren by means of visual arts. It is noted that the purpose of teaching fine arts for general secondary education is the formation of cultural values in the process of learning art and artistic and creative self-expression in personal and social life; fostering respect for the national and world artistic heritage.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, образотворче мистецтво, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, aesthetic education, fine arts, primary school students, master's theses
Цитування
Сорокіна В. Практична реалізація естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва / В. Сорокіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 31.