СПЕЦИФІКА ЗДАТНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті розглядається питання здатності до професійної саморегуляції. Визначається специфіка означеного феномена для студентів музичн- педагогічних спеціальностей. The article examines the issue of the ability to professional selfregulation. The specifics of this phenomenon for students of musical and pedagogical specialities are determined.
Опис
Ключові слова
професійна саморегуляція, здатність до професійної саморегуляції, студенти музично-педагогічних спеціальностей, the professional self-regulation, a capability to professional self – regulation, students of musical and pedagogical specialities
Цитування
Семерніна І. М. Специфіка здатності до професійної саморегуляції студентів музично-педагогічних спеціальностей / І. М. Семерніна // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 7–12.