Важливість використання цифрових технологій під час дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано використання цифрових технологій під час дистанційного навчання. Цифрові технології відіграють чималу роль в умовах дистанційного навчання. Вони надають засоби для ефективної взаємодії між вчителем і учнем, дозволяють проводити віртуальні зустрічі, сприяють обміну матеріалами, та забезпечують доступ до навчальних ресурсів. Зазначено, що цифрові технології є підґрунтям для ефективної роботи вчителів та учнів, а також виступають доповненням до традиційних методів навчання. Впровадження елементів дистанційної форми освіти є необхідною умовою для досягнення високого рівня знань та підвищення їх якості. Theses analyze the use of digital technologies during distance education. Digital technologies play a significant role in distance learning. They provide the means for effective interaction between the teacher and the student, allow virtual meetings, facilitate the exchange of materials, and provide access to educational resources. It is noted that digital technologies are the basis for the effective work of teachers and students, and also act as a supplement to traditional teaching methods. The implementation of elements of the distance form of education is a necessary condition for achieving a high level of knowledge and improving its quality.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, дистанційне навчання, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, digital technologies, distance learning, children of primary school age, student works
Цитування
Гапонова М. Важливість використання цифрових технологій під час дистанційного навчання / М. Гапонова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 14.