Практична реалізація педагогічної взаємодії з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто практичну реалізацію педагогічної взаємодії з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ. Вона спрямована на підвищення рівня педагогічної культури батьків (лекції, конференції, семінари, консультації); активне залучення батьків до реалізації освітнього процесу (батьківські збори, спільні позакласні заходи); безпосередню участь батьків в управлінні закладом освіти (батьківські ради). Зауважено що, саме така педагогічна взаємодія буде сприяти підвищенню рівня педагогічної культури батьків. The theses consider the practical implementation of pedagogical interaction with parents of elementary school students in the conditions of NUS. It is aimed at: raising the level of pedagogical culture of parents (lectures, conferences, seminars, consultations); active involvement of parents in the implementation of the educational process (parent meetings, joint extracurricular activities); direct participation of parents in the management of the educational institution (parental councils). It was noted that this kind of pedagogical interaction will contribute to raising the level of the pedagogical culture of parents.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, педагогічна взаємодія, батьки, магістерські роботи, New Ukrainian school, pedagogical interaction, parents, master's work
Цитування
Абайдуліна І. Практична реалізація педагогічної взаємодії з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ / І. Абайдуліна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 71.