LANGUAGE AND PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS THE SUB-SYSTEM IN GENERAL PROFESSIONAL TRAINING

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Language pedagogical communication plays a key role in this competence formation. The role and function of language and pedagogical communication may be analyzed in both professional and social and cultural aspects. Within the context, that is viewed high education as a cultural phenomenon, language and pedagogical communication may be examined as the sub-system in general professional training and is defined as the process of interaction among the teacher and his student, with the help of which student language and cultural competences are formed in order to create cultural identity of students. В статті проаналізовано роль і функції мовно-педагогічної комунікації, які можуть бути як у професійному, так і в соціокультурному аспектах. У контексті, що розглядає вищу освіту як культурний феномен, мовно-педагогічна комунікація може бути розглянута як спілкування в загальній професійній підготовці і визначається як процес взаємодії між викладачем і його студентом, за допомогою якого формується мовна і культурна компетенція студента з метою створення культурної ідентичності студентів.
Опис
Ключові слова
language and pedagogical communication, professional training, мовно-педагогічна комунікація, професійна підготовка
Цитування
Khomiakova O. Language and pedagogical communication as the sub-system in general professional training / O. Khomiakova // Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice : The 6th International scientific and practical conference, Edmonton, Canada, November 01–04, 2022 / International Science Group. – Edmonton, 2022. – Pp. 548–549.