Місце і роль порівняльних конструкцій у романі Василя Шкляра " Залишенець. Чорний ворон "

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Досліджуються стилістичні ресурси порівняння в процесах сенсотворення, художнього змалювання історичної епохи, образів персонажів у романі Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон». Исследуются стилистические ресурсы сравнения в процессах сенсотворения, художественного изображения исторической эпохи, образов персонажей в романе Василия Шкляра «Залишенець. Черный ворон». The stylistic resources of comparison in the processes of meaning-making, artistic depiction of the historical epoch, images of characters in Vasyl Shklyar's novel “The Remnant. Black Raven".
Опис
Ключові слова
магістерські роботи, Василь Шкляр, стилістичні ресурси, порівняння, магистерские работы, стилистические ресурсы, Василий Шкляр, сравнение, master's theses, Vasil Shklyar, stylistic resources, comparison
Цитування
Баско Н. Місце і роль порівняльних конструкцій у романі Василя Шкляра " Залишенець. Чорний ворон " / Н. Баско // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С.154–155.