ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання інформаційно-комп'ютерних технологій у музично-естетичному вихованні дошкільників. У музично-естетичному вихованні дітей дошкільного віку урізноманітнення занять яскравими презентаціями, мультимедійними посібниками, аудіоматеріалами, мультфільмами і відеофільмами підвищує у них пізнавальний інтерес до музичного мистецтва, наповнює їх емоційними враженнями, сприяє піднесеному настрою і забезпечує процес змістовним і цікавим наповненням. Зазначено, що творчі проекти, які створює педагог за допомогою комп’ютерних програм, можна використовувати в різноманітних формах музично-естетичного виховання дошкільників, а саме: під час музичних занять в усіх видах музичної діяльності дітей (слухання музики, співи, музично-ритмічні рухи, ігри на дитячих музичних інструментах, музично-дидактичні ігри); під час святкових дійств і розваг; у повсякденному житті закладу дошкільної освіти; в консультаційній роботі з батьками з питань організації музично-естетичної діяльності в сімейному колі. The publication examines the use of information and computer technologies in the musical and aesthetic education of preschoolers. In the musical and aesthetic education of preschool children, the diversification of classes with bright presentations, multimedia guides, audio materials, cartoons and video films increases their cognitive interest in musical art, fills them with emotional impressions, contributes to a high mood and provides the process with a meaningful and interesting content. It is noted that creative projects created by the teacher with the help of computer programs can be used in various forms of musical and aesthetic education of preschoolers, namely: during music lessons in all types of musical activities of children (listening to music, singing, musical and rhythmic movements , games on children's musical instruments, musical and didactic games); during festive events and entertainment; in the everyday life of a preschool education institution; in consulting work with parents on the organization of musical and aesthetic activities in the family circle.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, естетичне виховання, музичне мистецтво, інформаційно-комп'ютерні технології, діти дошкільного віку, студентські роботи, musical education, aesthetic education, musical art, information and computer technologies, preschool children, student works
Цитування
Товкайло К. С. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій у музично-естетичному вихованні дошкільників / К. С. Товкайло // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 84–86.