ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Зазначено, що інтегрований курс уроку «Я досліджую світ» спрямований на розширення соціального досвіду учнів. Він охоплює сукупність знань про природу і суспільство, цінності орієнтування в різних аспектах життя та методи дослідження, а також заохочує активний розвиток науково-технічної грамотності на основі конкретного досвіду розв’язання проблем. The publication examines the teaching of the integrated course "I explore the world". It is noted that the integrated course of the lesson "I explore the world" is aimed at expanding the social experience of students. It covers the totality of knowledge about nature and society, the values of orientation in various aspects of life and research methods, and also encourages the active development of scientific and technical literacy based on concrete experience in solving problems.
Опис
Ключові слова
екологічна освіта, навколишнє середовище, діти молодшого шкільного віку, екологічна культура, студентські роботи, environmental education, environment, children of primary school age, environmental culture, student works
Цитування
Раїна В. Основні принципи навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» / В. Раїна // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 44.