Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено наукові статті здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам іноземної філології та методики навчання іноземних мов. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти. This collection contains scientific articles by postgraduate (master’s) students of the Faculty of Foreign Philology at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, which deal with current issues of foreign philology and foreign language teaching methodology. It is intended for scholars, academics, postgraduate and undergraduate students.
Опис
Ключові слова
іноземна філологія, лінгвістика, лінгводидактика, літературознавство, методика навчання іноземних мов, foreign philology, foreign philology, linguodidactics, literary studies, foreign language teaching methodology
Цитування
Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – 359 с.