ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування безпечного освітнього середовища. Зазначено, що безпечне освітнє середовище закладу вищої освіти, яке висуває низку вимог для комфортного навчання, проживання, діяльності та спілкування суб’єктів освітнього процесу, виступає фактором повноцінного розвитку особистості й ефективної професійної підготовки майбутнього фахівця. The publication deals with the formation of a safe educational environment. It is noted that the safe educational environment of a higher education institution, which puts forward a number of requirements for comfortable learning, living, activity and communication of the subjects of the educational process, is a factor in the full development of the individual and effective professional training of a future specialist.
Опис
Ключові слова
безпечне освітнє середовище, освітній процес, професійна підготовка, safe educational environment, educational process, professional training
Цитування
Гутник Д. Д. Формування безпечного освітнього середовища як наукова проблема / Д. Д. Гутник, О. М. Кін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 718–720.