Сучасні колірні співвідношення у веб-дизайні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуті і проаналізовані сучасні співвідношення кольорів веб-дизайну з метою виявлення тенденцій розвитку і зміни зовнішнього вигляду інтернет-ресурсів. Були отримані висновки, і визначені колірні палітри, за допомогою яких можна створити актуальний проект сайту. В работе рассмотрены и проанализированы современные соотношение цветов веб-дизайна с целью выявления тенденций развития и изменения внешнего вида интернет-ресурсов. Были получены выводы, и определены цветовые палитры, с помощью которых можно создать актуальный проект сайта. The paper considers and analyzes the current color ratio of web design in order to identify development trends and changes in the appearance of Internet resources. Conclusions were obtained, and color palettes were determined, using which you can create an up-to-date site design.
Опис
Ключові слова
веб-дизайн, інтернет-ресурси, тренди, дизайн-макет, кольорова палітра, проект сайту, веб-дизайн, интернет-ресурсы, тренды, дизайн-макет, цветовая палитра, проект сайта, web design, internet resources, trends, design layout, color palette, site project
Цитування
Сафронова А. О. Сучасні колірні співвідношення у веб-дизайні / А. О. Сафронова // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 69–73.