ГЕОПОЛІТИКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У ВИМІРІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський інститут економіки і права
Анотація
У публікації досліджено геополітику продовольчої безпеки у вимірі російсько-української війни. Повномасштабна військова агресія РФ проти України у 2022 році, окремим кейсом якої стала «політика голоду» країни-агресора – викрадення зерна, блокування портів, ракетні обстріли аграрних комплексів, нищення сільськогосподарської техніки та посівів, мінування полів та ін., створила підстави для штучної глобальної продовольчої кризи, на що блискавично відреагував світовий ринок стрімким зростанням цін та підвищенням попиту. Зазначено, що керуючись політикою раціоналізму і здоровим національним прагматизмом, країни які позиціонують себе як лідери світу повинні усвідомлювати, що кожен день російсько-української війни, – це додаткові ризики глобальної продовольчої кризи, а геополітичний статус України вимагає повернення її до складу держав відповідальних за формування порядку денного політики глобальної продовольчої безпеки (що передбачає відновлення територіальної цілісності України відповідно до кордонів 1991 року та динамічного повоєнного відновлення економіки за підтримки країн-партнерів). The publication examines the geopolitics of food security in the context of the Russian-Ukrainian war. The full-scale military aggression of the Russian Federation against Ukraine in 2022, a separate case of which was the "famine policy" of the aggressor country - the theft of grain, blockade of ports, missile attacks on agricultural complexes, destruction of agricultural machinery and crops, mining of fields, etc., created the basis for an artificial global food crisis, to which the world market reacted rapidly with a rapid increase in prices and an increase in demand. It is noted that guided by the policy of rationalism and healthy national pragmatism, countries that position themselves as world leaders must realize that every day of the Russian-Ukrainian war is an additional risk of a global food crisis, and the geopolitical status of Ukraine requires its return to the composition of the states responsible for the formation the agenda of the global food security policy (which provides for the restoration of the territorial integrity of Ukraine in accordance with the 1991 borders and the dynamic post-war recovery of the economy with the support of partner countries).
Опис
Ключові слова
геополітика, продовольча безпека, російсько-українська війна, geopolitics, food security, Russian-Ukrainian war
Цитування
Калюжна Ю. Геополітика продовольчої безпеки у вимірі російсько-української війни / Ю. Калюжна // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17–18 трав. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 93–96.