The reflection of antient сhinese traditions in modern culture of consumption

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article highlights the topic of displaying ancient Chinese traditions in modern consumer culture. У статті висвітлюється тема відображення античних китайських традицій в сучасній культурі споживання. В статье освещается тема отображения античных китайских традиций в современной культуре потребления.
Опис
Ключові слова
eastern languages, сhinese traditions, culture of consumption, student work, східні мови, китайські традиції, культура споживання, студентські роботи, восточные языки, китайские традиции, культура потребления, студенческие работы
Цитування
Зимовськой Д. С. The reflection of antient сhinese traditions in modern culture of consumption / Д. С. Зимовськой, С. С. Науменко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 188–189.