Диференційоване навчання як практична технологія організації освітнього процесу в умовах освітньої інклюзії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему застосування технології диференційованого навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах освітньої інклюзії у початковій школі. В статье рассмотрена проблема применения технологии дифференцированного обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях образовательной инклюзии в начальной школе. The article considers the problem of application of technology of differentiated education of children with special educational needs in the conditions of educational inclusion in primary school.
Опис
Ключові слова
диференційоване навчання, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання, магістерські роботи, дифференцированное обучение, дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное обучение, магистерские работы, differentiated learning, children with special educational needs, inclusive learning, master's work
Цитування
Волокова А. О. Диференційоване навчання як практична технологія організації освітнього процесу в умовах освітньої інклюзії / А. О. Волокова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 49–53.